Vyberte stranu

H2O disiCLEAN PETS

H2O disiCLEAN PETS

6,00 38,30 

5,00  bez DPH

Polymérová dezinfekcia chovateľských zariadení, pomôcok, útulkov a veterinárnych priestorov
Používa sa na okamžitú dezinfekciu zvieracích boxov, búd, kotercov, pelechov, klietok, domčekov, terárií, akvárií, vyšetrovacích stolov,
ambulancií, zásobníkov na skladovanie krmív a pitnej vody. Aplikuje sa aj za prítomnosti zvierat. Nedráždivý.

Likviduje:

Baktérie
Plesne
Vírusy
Pachy

Pri dostupnosti “Na objednávku” je dodacia lehota 2 týždne.

disiCLEAN PETS je tekutý bezchlórový prostriedok určený na okamžité použitie na dezinfekcie všetkých plôch, predmetov a povrchov
vo veterinárnych ambulanciách a verejných priestoroch, útulkoch a domácnostiach. Okrem profesionálneho použitia na účely veterinárnych ambulancií, kliník a chovateľských staníc sa používa aj na dezinfekciu zvieracích toaliet, stajní, príbytkov, kotercov, búdok,
boxov, podstielok, pelechov, klietok, podušiek, matracov, terárií, akvárií, chovateľských pomôcok (napájačiek, hrebeňov, hračiek a
iných) a miest, kde sa zvieratá vyskytujú. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým
účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály (sklo, drevo, kovy, plast, papier, textílie, gumu).
Aplikuje sa aj za prítomnosti zvierat. Nedráždivý.

Bezpečnosť a prvá pomoc
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplňujúce informácie
EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku

Objem : 0,5l

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “H2O disiCLEAN PETS”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Kontakt

BALOTECH s. r. o.

Pod Dráhami 10223/11F
960 01 Zvolen

info@balotech.sk
+421 907 141 873

Fakturačné údaje

IČO: 51929236

DIČ: 2120836443

IČ DPH: SK2120836443

Dokumenty

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov